Jak czytać oznaczenia na owocach, warzywach?

Oznaczenia na naklejce:

4 cyfry, pierwsza z nich to 4 – użycie pestycydów i nawozów sztucznych
5 cyfr, pierwsza to 9 – uprawa organiczna
5 cyfr, pierwsza to 8 – produkt modyfikowany genetycznie